ผลงานที่ผ่านมา
2023-09-22 , BKK#1500
รางวัลที่ 1
61819
รางวัลที่ 2
85450
รางวัลที่ 3
33065
รางวัลที่ 4
58500
รางวัลที่ 5
98524